Anasayfa Blog Pazarlamanın Geleceği

Pazarlamanın Geleceği

Pazarlamanın geleceği bundan 10 yıl sonrasını değil, 1 yıl sonrasını, 6 ay sonrasını bile görmek zor iken globalleşen piyasada değişen trendlere ayık uydurabilen, doğru stratejiler belirleyen markalar dijital pazarlama ile pastadan daha büyük pay yiyeceklerdir.


Pazarlamanın Geleceği

Pazarlamanın geleneksel olarak tanımı; ürün ya da hizmetlerin müşteriye doğru akışa yönlendiren işletme faaliyetlerinin bütünüdür diye geçer. Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere; fikir, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. Kısaca pazarlamanın tarihine bakacak olursak çok eski bir mazisi olduğunu fark edeceğiz. 1730’larda ilk dergilerin […]INSTAGRAM
add Takip Et