444 4 915
444 4 915

Dönüşüm OranıDönüşüm Oranı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?
Reklamcılık ile alakalı terimler arasında, elde edilen başarıların ölçümlenmesi açısından en önemli değişkenlerden biri olan dönüşüm oranı; gösterilen reklamın aldığı gösterimin etkileşime bölünmesiyle hesaplanır. Dönüşüm oranı, reklam kampanyaları sürecinde işletmelerin en çok dikkate aldığı performans ölçütlerinden biri olduğundan, gösterilen reklamın kampanya hedeflerini ne denli karşıladığının belirlenmesi amacıyla da kullanılır. Dönüşüm oranı hesaplama konusunda birden fazla etken dikkate alınacağı gibi bu etkenlerin uygulanan reklam modellerine göre de farklılık göstereceğini bilmekte fayda var. Örneğin Google Adwords kampanyaları için toplam gösterimin tıklamaya dönüşümü dikkate alınırken, daha satış odaklı kampanyalarda ise toplan tıklamanın satışa dönüşümü gibi performans ölçütleri devreye girer.
 
KPI ve Dönüşüm Oranı Kavramları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 
Türkçeye “Anahtar Performans Göstergesi” olarak tercüme edilen “Key Performans Indicator” (KPI) terimi; reklam kampanyası süreçlerinde başarı hedeflerinin takip edilmesinde belirleyici etken olarak öne çıkar. Özellikle dijital odaklı kampanyalarda KPI genel olarak dönüşüm oranı olarak belirlenir. Eğer kampanyaların farkındalık yaratma gibi soyut ve ölçümlenmesi zor bir hedefi yoksa; tıklama, mail bültenine kaydolma, üye çekme, satın alma gibi hedeflere yönelik tüm kampanyalarda ana hedefin dönüşüm oranı değişkeni üzerinden analiz edildiğini söylemek doğru olacaktır. Bu bilgi ışığında dijital reklam kampanyaları için performans hedeflerinin başarılı bir şekilde kurgulanabilmesi adına dönüşüm oranını KPI olarak kabul etmek, sürecin istatistiksel açıdan daha başarılı yürütülmesine de olanak verecektir.
 
Dönüşüm Oranların Hesaplama ve Sonuçları Analiz Etme
 
İlk paragrafta da belirttiğimiz gibi dönüşüm oranı hesaplama, reklamların toplam gösterim ya da etkileşiminin tıklamaya ya da satışa bölünmesiyle yapılır. Fakat başta Google Ads olmak üzere Facebook Reklamları gibi farklı networkler, kampanya kurgularınız sürecinde tüm dönüşüm hedeflerinizi otomatik olarak hesaplayarak size sunar. Bu doğrultuda, dönüşüm oranı hesaplama konusundan ziyade dönüşüm oranı analizi gibi başlıklar kampanya süreçleriniz için daha yararlı olacaktır. Yürüttüğünüz dijital pazarlama kampanyaları sürecinde elde ettiğiniz sonuçlar sizi tatmin etmediyse, KPI olarak belirlediğiniz dönüşüm oranları; size nerede ve nasıl hata yaptığınızı da söyleyecektir. Dönüşüm oranlarının düşük düzeylerde kalması, kampanya kurgularınızı yeniden gözden geçirmeniz anlamına gelirken, promosyon odaklı kampanyalarınızdaki yüksek dönüşüm oranları da hedef kitlenizin faaliyetlerinizden memnun olduğunu işaret eder.


Dönüşüm Oranı Dışındaki Diğer Yazılarımız

Yükselmeye hazır mısınız?