444 4 915
444 4 915

Risk KontrolüRisk Kontrolü

Var olan tehlikelerin kontrol altında tutularak azaltılması veya ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaların bütünü olan risk kontrolü, sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanmasını amaçlar. Risklerin en minimal düzeye indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda doğru adımların atılması çok önemlidir. Böylece çok daha güvenilir ve rahat bir çalışma ortamı yaratılarak yapılan faaliyetlerin verimli olması sağlanır.

Risk Kontrolü Nasıl Uygulanır?

Çalışma ortamındaki tehlikelerin yönetilerek etkisiz hale getirilebilmesi için çeşitli yöntemler uygulanır. Risk kontrolü sürecinde riskin ortadan kaldırılması en iyi kontrol mekanizmasıdır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda ise yerine koyma, ayırma, mühendislik yöntemleri. idari kontroller, kişisel koruyucu donanım gibi teknikler kullanılır.


Risk Kontrolü Dışındaki Diğer Yazılarımız

Yükselmeye hazır mısınız?