444 4 915
Sosyal Medya Uzmanı » Webtures
444 4 915

Sosyal Medya Uzmanıİnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte birçok marka sosyal medyalar üzerinden pazarlama yapmaya başlamıştır. Pazarlama stratejilerinin doğru belirlenmesi ve gerektiği gibi uygulanması için sosyal medya uzmanı gereksinimi ortaya çıkmıştır. Her geçen gün daha da popüler hale gelen sosyal medya uzmanlığı çok daha bilinir olmuştur.

Yeterli tecrübeye ve donanıma sahip olan sosyal medya uzmanının kısıtlı argümanla markalara en iyi faydayı sağlaması amaçlanmaktadır. Destek alınan uzman, mevcut materyaller ile başarılı sonuçlar elde etmesi beklenmektedir.

Rekabetin gitgide artış gösterdiği günümüz dünyasında firmaların güçlü bir marka haline gelebilmeleri için;

 • Markaların konumlanması,
 • Aktif bir yapıya sahip olarak durağanlıktan uzak kalınması,
 • Başarılı stratejiler belirlenmesi,
 • Dinamik bir yapı ile sürekli gelişim göstermesi,
 • Rekabete uyum sağlaması gerekir.

Bütün bunların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için markaların uzman kişilerden destek alması gerekir. Böylece gün geçtikçe sosyal medya içerisinde büyüyen markalar rekabet ortamında güçlü olmayı başarabilir.

Sosyal Medya Uzmanının Gerçekleştirdiği Çalışmalar

Sosyal medya uzmanı pek çok işin başarılı bir şekilde yapılmasından sorumludur. Gerçekleştirdiği çalışmalardan başlıcaları ise şunlardır:

 • Öncelikle sosyal medya uzmanlarının satın alma davranışları ile ilgili iyi bir gözlemci olmaları gerekir.
 • Ayrıca markanın hangi sosyal medya platformlarında yer alması gerektiğini belirlemelidir.
 • Hedef kitlenin nerede bulunduğunu ve hangi platformlardan geri dönüşün sağlanacağını analiz etmelidir.
 • Krizlerin yönetiminde başarılı olmalıdır.
 • Gerekli olduğunda kamuoyuna gerekli duyuruları yapmalı ve hangi üslubun kullanılacağına karar vermelidir.

Sosyal Medya Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler

Sosyal medya platformlarında etkin ve verimli olabilmeleri için markaların alanında deneyimli bir sosyal medya uzmanı ile çalışması gerekir. Aksi takdirde istenen başarının sağlanması mümkün değildir.

Günümüzde bu alanda pek çok uzman ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ancak içlerinden bir kısmı yeterli niteliklere sahiptir. Bu nedenle markaların seçimlerinde titiz davranmaları gerekir. Bir sosyal medya uzmanının sahip olması gereken birçok özellik vardır. Bunların bazıları şu şekildedir:

 • Dijital trendler konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
 • Kriz yönetimi ile ilgili yetkin olmalıdır.
 • Psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi toplum bilimleri ile ilgili temel bilgilere vakıf olmalıdır.
 • Hedef kitlenin karakter yapısını analiz ederek beklentilerini karşılayabilecek stratejiler oluşturabilecek deneyime sahip olmalıdır.
 • Dijital pazarlamada başarılı olmalıdır.
 • Ölçümleme ve raporlama çalışmaları yapabilmelidir.
 • İletişim becerileri gelişmiş olmalıdır.
 • Araştırmayı sevmelidir.
 • Analiz yeteneği kuvvetli olmalıdır.
 • Hayal gücü geniş olmalıdır.
 • Yeni fikirlere açık olmalıdır.
 • Grup çalışmalarına uyumlu olmalıdır.

 


Sosyal Medya Uzmanı Dışındaki Diğer Yazılarımız

Yükselmeye hazır mısınız?