444 4 915
444 4 915

Yönetici TipleriHer yöneticinin yönetim biçimi ve planları uygulama tarzı farklıdır. Ancak dünya genelinde kabul görmüş bazı yönetici tipleri olduğunu da söyleyebiliriz. Böyle genellemelerin yapılabilmesinin nedeni yönetim biçimindeki benzerliklerdir. Yönetim biçimlerine göre yöneticiler güvercin tipi yönetici, tilki tipi yönetici, goril tipi yönetici, kumru tipi yönetici, aslan tipi yönetici olarak ayrılıyor. Bu yöneticilerin özellikleri de farklı oluyor. Şimdi birlikte bu yöneticilerin özelliklerini inceleyelim:

Tilki Tipi Yönetici

Orta yol yönetim biçimini uygulayan bu yöneticiler yönetim tarzlarını ortama göre belirlerler. Kurnaz bir davranış sergiledikleri için tilki tipi olarak adlandırılırlar. Yapılan iş ve insan arasındaki dengeyi koruyan bu tip yöneticiler ülkemizde en çok rastlanan yöneticilerdir. Kendilerini yönetenlerin davranışlarına göre şekil alırlar. Üstleri nasıl bir bakış açısına sahipse onlar da bu bakış açısına göre hareket ederler.

Goril Tipi Yönetici

İnsanın bir üretim aracı olarak görüldüğü otokratik yönetim biçimini benimserler. İş insandan çok daha önemlidir. Mal ve hizmet üretimine odaklanan bu yönetici tipi çalışandan en üst seviyede verim almak ister. Emirler vermeyi seven goril tipi yönetici otoriterdir. Herkesin ona itaat etmesini ister. Bu tip yöneticiler hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapabilirler. Korkutucu tiplerdir. Klasik yönetici tipi olarak da adlandırılırlar.

Güvercin Tipi Yönetici

Serbest yönetim biçimi olan liberal yönetimi tercih ederler. Çalışanlara fazla önem vermezler. İşle ilgili çalışanlara yönlendirmelerde bulunmayan güvercin tipi yöneticiler sorunları çözmekle uğraşmazlar. Bu tip yöneticilerin en belirgin özelliği insanlarla fazla iletişim kurmamalarıdır. Yalnız bir profil çizerler. İşteki başarı ya da çalışanların durumu onlar için çok önemli değildir.

Kumru Tipi Yönetici

İnsancıl yönetim biçimi uygulayan kumru tipi yönetici insan ilişkilerine çok önem verir. İşten verim alabilmek için çalışanlara iyi davranılması gerektiğini savunur. Bu nedenle de çalışanlara çok iyi davranır. Çalışanların mutluluklarıyla ilgilenir. İş yerindeki tüm sorunları çözmeye çalışır. İnsan ilişkileri her şeyin üstündedir. İletişim becerileri ve sorun çözme kabiliyetleri yüksektir. Samimi, sıcakkanlı tavırlar sergileyen kumru tipi yönetici başarısını iletişim gücüne borçludur.

Aslan Tipi Yönetici

Demokratik bir yönetim biçimi tercih eden aslan tipi yöneticiler ekip çalışmasına inanırlar. Tüm kararların çalışanlarla birlikte alınmasını sağlarlar. İşe ve insana verilen değer konusunda en yüksek puanı bu yönetici tipi alır. Tüm yönetici tipleri arasında en başarılı olan, işten fazla verim alan yönetici tipidir. Bu nedenle başaran yönetici ay da lider yönetici olarak da adlandırılır.

 


Yönetici Tipleri Dışındaki Diğer Yazılarımız

Sem Kampanyaları Nasıl Ölçümlenir ?

Search Engine Marketing yani arama motoru pazarlamacılığı kavramı; günümüzde ürün ve hizmet satışı gerçekleştiren önemli firmalar tarafından tercih edilir hale gelmiştir. Kısa adı SEM olan pazarlama yöntemi sayesinde ürün ve hizmetler için düzenlenen kampanya...


Etiketler :

Yükselmeye hazır mısınız?