444 4 915
444 4 915

Yöneticide Olması Gereken ÖzelliklerBelirli koşullar altında grup amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yönlendirilmesi sürecini idare eden yöneticinin başarılı sonuçlar elde edebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.

Başarılı bir yöneticide olması gereken özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanları dinlemeyi bilmelidir.
 • Eleştiriye açık olmalıdır.
 • Diğerlerinin davranışlarına eleştirel olarak bakmayı bilmelidir.
 • Ekip ruhuna sahip olmalıdır. Ben yerine biz demeyi bilmelidir.
 • Yeterli eğitime sahip olmalıdır.
 • Dürüst ve tarafsız bir bakış açısı ile hareket etmelidir.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak onları çalışmaya teşvik etmelidir.
 • Tutarlı davranışlar sergilemelidir.
 • En başta kendisinin davranışlarına dikkat ederek çalışanlara örnek olmalıdır.

Bütün bu vasıflara sahip olan ve işini seven herkes yönetici olmak için oldukça ideal bir adaydır.

İyi Bir Yönetici Ne İş Yapar?

Yöneticide olması gereken özellikler konusunda sorun yaşamayan bir yönetici, öncelikle elinde mevcut olan kaynakları en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşmayı amaçlar. Ekibine yol gösterici olur, onlar için yeni yollar oluşturur ve bu yolda karşılarına çıkan sorunlara başarılı çözümler getirir.

Ekibini en iyi şekilde organize ederek her türlü konuda dengeyi sağlar. Gerçekleştirilecek olan işlemlerin planlamasını ve bu planların en iyi şekilde uygulanmasını yönetir.

Yöneticinin Göstermemesi Gereken Davranışlar

İyi bir yönetici olabilmek hiç de düşünüldüğü kadar kolay bir şey değildir. Yöneticide olması gereken özellikler konusunda bilgi sahibi olduktan sonra, bir de yöneticilerin kesinlikle göstermemesi gereken davranışlardan bahsedelim.

Her nedense birçok kişiye göre yönetici olmak eğlenceli, basit ve rahat bir eylem gibi görülmektedir. Oysaki aslında bir yöneticiden ziyade çalışan olmak çok daha rahattır ve daha az sorumluluk gerektirir.

Ayrıca her yönetici işi gerektiği gibi yapamaz ve ekibini doğru şekilde yönlendiremez. Özellikle bazı sorunlu yöneticilerin sıklıkla gösterdiği hatalı davranışlar vardır. Bunların başlıcaları şu şekildedir:

 • Ekibinin işini kolaylaştırmak yerine bazı yöneticiler zorlaştırmayı tercih etmektedir. Bu da ekip ile yönetici arasında mesafe olmasına neden olur.
 • Eğer bir yönetici ekibinin işini kendi yapıyorsa orada muhakkak problemler çıkmaktadır.
 • Bazı yöneticiler ekibiyle iletişim kurmaya yanaşmaz ve onları desteklemez. Bu arada güvensizlik oluşmasına neden olur.
 • Sorundan kaçan yöneticiler başarısız olmaya mahkûmdur. Bu nedenle bana sorun getirmeyen diyen yöneticiler kendileri en büyük sorunu yaratır.
 • Bazı yöneticiler egoları nedeniyle mevcut kurallara uymaz ama ekibinin uymasını bekler.

Bu davranışlardan sadece birini bile gösteren yönetici, işinde başarı sonuçlar elde edemez.

 


Yöneticide Olması Gereken Özellikler Dışındaki Diğer Yazılarımız

Yükselmeye hazır mısınız?