444 4 915
444 4 915

İçerik Pazarlama

1

Hedef Belirleme

Bu içerik pazalamadı kampanyasıyla neyi başarmak istiyorsunuz?

 • Marka geliştime hedefi
 • Satış artırma hedefi
2

Hedef Kitle Haritalaması

Müşterileriniz kim ve ne gibi kaygıları ve arzuları var?

 • Müşterilerin profil ve karakterleri
 • Müşterilerin kaygı ve arzuları
3

İçerik Belirleme & Planlama

İçeriğin genel teması nedir ve içeriğin yol haritası nasıldır?

 • İçeriğin teması
 • İçeriğin formatları ve karması
 • İçeriğin konu örgüsü ve takvimi
4

İçerik Yaratımı

İçeriği kim ve ne zaman yaratacak?

 • İçerik yaratıcıları: kurum içi ya da ajanslar
 • İçerik üretim takvimi
5

İçerik Dağıtımı

İçeriği nerede dağıtmak istiyorsunuz?

 • Kendi kanalınız
 • Ücretli kanal
 • Kazanılmış kanal
6

İçerik Güçlendirme

İçeriği nasıl güçlendirmeyi ve müşterilerle nasıl etkileşime girmeyi planlıyorsunuz?

 • İçerikle ilgili sohbetler yaratma
 • Trend belirleyicilerden ve etkileyicilerden yararlanma
7

İçerik Pazarlamasını Değerlendirme

İçeriği pazarlaması kampanyalarınız ne kadar başarılı?

 • İçerikle pazarlaması ölçütleri
 • Genel hedeflerin başarılması
8

İçerik Pazarlamasını İyileştirme

Mevcut içerik pazarlaması kampanyalarınızı nasıl iyileştirirsiniz?

 • İçerik temasını değiştirme
 • İçerik iyileştirme
 • İçerik dağıtım ve güçlendirme çalışmalarını iyileştirme

Yükselmeye hazır mısınız?